Usługi Geodezyjno - Kartografczne

NASZE USŁUGI

 

Wykonujemy kompleksowe usługi geodezyjne, między innymi:

 

 • zakładamy punkty pomiarowe osnowy poziomej i wysokościowej

 • mapy do celów projektowych,

 • mapy z inwentaryzacji powykonawczej

 • geodezyjną obsługę inwestycji

 • tyczenia obiektów budowlanych

 • podziały

 • ustalenia granic

 • badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych

 • inne, nietypowe prace  wymagające zastosowania precyzyjnego sprzętu  i oprogramowania

 

Poza tym:

 

 • doradztwo budowlane

 • wykonywanie drobnych prac budowlanych

 

 

W trakcie uruchamiania usług:

 

 • wycena nieruchomości

 • zarządzanie nieruchomościami

Oferta - obejmuje kompleksowe prace geodezyjne począwszy od doradztwa geodezyjno - budowlanego, map do celów projektowych, tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze, pomiary kontrolne, skończywszy na obsłudze dużych obiektów budowlanych.

Wszystkie prace wykonywane są przez UPRAWNIONEGO GEODETĘ. 

Szybki czas realizacji oraz przystępne ceny usług.

Zapraszamy do współpracy firmy jak również osoby indywidualne.

stat4u